Outrup Varmeværk A.m.b.a.
Centrum 2 6855 Outrup Tlf. 7525 1510 E_Mail post@outrupvarme.dk Bank:Outrup Andelskasse Konto:5987 5001196

Outrup den.
03-12-2021

Driftsforstyrelser
Forside
Historie
Vedtægter
Alm Bestemmelser
Teknisk Bestemmelser
Tarifblad
Gode råd
Bestyrelsen
Anlæg
Diverse
Personale
Persondatapolitik
Post

Diverse.

Formular til at udregne en lejers eller ejers forbrug .

Priser for et " Standardhus " tilbage fra regnskabsåret 1990-1992.

Årsregnskab 2012 - 2013.

Årsregnskab 2013 - 2014

Årsregnskab 2014 - 2015

Energitilsynets prisstatistik .

Har du klaget over en ydelse leveret af fjernvarmeselskabet, og har du ikke fået medhold, kan du indgive en klage til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 41715000, email: post@energianke.dk . Hjemmeside: www.energianke.dk .

EU-Kommissionens online-klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr . Ved indgivelse af en klage skal du angive fjernvarmeselskabets emailadresse.