Outrup Varmeværk A.m.b.a.
Centrum 2 6855 Outrup Tlf. 7525 1510 E_Mail post@outrupvarme.dk Bank:Outrup Andelskasse Konto:5987 5001196

Outrup den.
03-12-2021

Driftsforstyrelser
Forside
Historie
Vedtægter
Alm Bestemmelser
Teknisk Bestemmelser
Tarifblad
Gode råd
Bestyrelsen
Anlæg
Diverse
Personale
Persondatapolitik
Post

Tarifblad.

Takster gældende for regnskabsåret 01-08-2021 til 31-07-2022,
Priserne i Kr.

Tilslutningsbidrag :
eks moms
incl moms
Investeringsbidrag :
Fritliggende enfamiliehuse
18.000,00
22.500,00
Kæde/rækkehuse
12.000,00
15.000,00
Etageboliger og almene familieboliger
9.000,00
11.250,00
Ældreboliger
7.200,00
9.000,00
Ungdomsboliger
3.600,00
4.500,00
Erhvervs/industriejendomme/institutioner m.v. pr. m² etageareal
120,00
150,00
 
Stikledningsbidrag pr løbende meter regnet fra grundskel
1.000,00
1.250,00
 
-
-

Byggemodningsbidrag

-
-

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

 
-
-
Løbende betalinger :
Abonnementsbidrag
1.800,00
2.250,00
Effektbidrag :
-
-
bolig/erhvervsareal fra 0 m² til 250 m², pr. m²
20,00
25,00
bolig/erhvervsareal over 250 m², pr. m²
11,00
13,75
 
Forbrugsbidrag efter opgjort forbrug :
Pr. Megawatttime
500,00
625,00
 
Gebyrer :
Flyttegebyr
60,00
75,00
Lukkebesøg(momsfrit)
375,00
Genoplukningsbesøg
300,00
375,00
Rykkergebyr (momsfrit)
100,00
Inkassogebyr (momsfrit)
100,00